English

Om oss

HPC Sweden AB är specialister på formgivande ytor i formsprutningsverktyg.
Vi besitter ett genuint kunnande och har, tillsammans med Reichle Technologiezentrum GmbH, mångårig erfarenhet av alla typer av formverktyg för kunder över hela Europa.
Tack vare vårt gedigna kunnande assisterar vi gärna från ett tidigt skede i produktframtagningen för att uppfylla alla estetiska och/eller funktionella ytkrav.

Lasermönstring

  • För att uppnå högsta möjliga kvalitet arbetar vi uteslutande med lasermönstring, ingen kemisk etsning. Bland våra kunder finns bl.a. de mest krävande företagen inom fordonssektorn.
  • Med utgång från 3D-modellen renderar vi detaljen/detaljerna med önskat mönster och sänder för godkännande innan mönstring. Genom vår långa erfarenhet kan vi också bistå med all assistans som behöva för att uppnå bästa resultat. All mönstring styrs av Reichle Technologiezentrum GmbH vilket är Europas största företag när det gäller lasermönstring, oavsett om mönstringen sedan kommer att utföras i Europa, eller hos de företag vi samarbetar med i Kina, Portugal eller USA.
  • Vi kan också tillhandahålla all konsulthjälp du behöver för att få ett överlägset resultat.

Inre belysning

Såväl konventionell innerbelysning med unik ljusdiffusion som ambient interiörbelysning med ljusledare är en specialitet. När det gäller ljusledare har Reichle utvecklat en speciell metod som innebär att endast ett ljusintag fordras för att ge en absolut jämn spridning av ljuset, oavsett ljusledarens längd.

Yttre belysning

Kombinationen av högglanspolering och lämpliga mönster i reflektorer är en ofta återkommande uppgift när det gäller såväl strålkastare som bakre belysning vilket utförs mycket kostnadseffektivt och med unik precision.

Mönsterreparation

Vi är fullt utrustade för att reparera alla skador som kan uppkomma på en mönstrad yta, inklusive lasersvetsning + ommönstring och glansjustering. Reparationer kan utföras antingen på vår fabrik i Hyltebruk, på Reichle Technologiezentrum i Stuttgart, eller på plats hos kund beroende på vad som är lämpligast och mest kostnadseffektivt. Även högglanspolering utförs både i Sverige och Tyskland av mycket skickliga hantverkare.  

Service och underhåll

Alla typer av servicearbeten utförs både på formsprutnings- och pressgjutningsverktyg. Detta inkluderar TIG- och/eller lasersvetsning (ibland kombinerat), slipning/polering för att erhålla korrekt geometri, ommönstring och glansjustering om detta erfordras. Vi har också högeffektiva metoder för att avlägsna beläggningar på formytor, vilket är ett ökande problem t.ex. när det gäller kompositer och material med vissa additiv. Vi utvärderar även effektiva och unika metoder för rengöring av kylkanaler för att säkerställa optimal temperering under produktion, vilket kan komma att inkluderas i serviceutbudet framöver.

Mönsterutveckling

Förutom tillgång till ett stort urval av monster, utvecklar vi även kundunikaunika mönster, antingen enligt kundens idéer och förslag, eller, om vi känner syftet med produkten, vilket plastmaterial och i vilken omgivning produkten skall användas, komma med förslag vilket vi förfinar tillsammans tills ett attraktivt visuellt/funktionellt resultat uppnås

 

Transport

Vi har tillgång till egen lastbil som är specialbyggd för verktygstransport. Detta betyder att vi tar hand om hela kedjan från upphämtning av verktyget, utförande av erforderligt arbete, och returleverans inom kortast tänkbara tid, och med högsta säkerhet för att säkerställa skadefri transport tack vare att ingen omlastning sker. Transporter kan ske 24/7. Vid längre och brådskande transporter använder vi dubbla chaufförer, vilket innebär att vi når exv. Reichle Stuttgart inom 24 timmar.

Contact us

HPC Sweden AB
Odlingsvägen 1
31492 Långaryd
Sweden
Phone: +46 703 230 120
E-mail: info@hyltepolymer.com
Web: www.hyltepolymer.com